Atiz DMS

EHR Software for Hospitals

ระบบแฟ้มเวชระเบียนดิจิทัล

ขจัดขั้นตอนเดินแฟ้มเอกสาร ร่นระยะเวลาการคอยเข้าพบแพทย์ของคนไข้

แพทย์สามารถตรวจคนไข้ได้รวดเร็วขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงานของแพทย์และโรงพยาบาล

"Increase hospital efficiency and cut waiting time by up to 60%"

Atiz DMS

Atiz DMS EHR Software for Hospitals

ระบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับโรงพยาบาล

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยและจัดการเอกสารและภาพทางการแพทย์ Atiz Document Management System (Atiz DMS) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมภาพเอกสารทางการแพทย์ ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น เอกสารเวชระเบียน เอกสารบันทึกการตรวจรักษาผลจากห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ ภาพจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใบยินยอม รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เข้าไว้ด้วยกันแบบรวมศูนย์ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วอย่าง real time

สรุปประโยชน์จากการใช้งาน Atiz DMS

 • ขจัดขั้นตอนที่เสียไปจากการเดินแฟ้มเอกสาร ร่นระยะเวลาการคอยเข้าพบแพทย์ไป 60%
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
 • เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลในเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • เอกสารจัดเป็นหมวดหมู่ตามที่โรงพยาบาลออกแบบ โดยเรียงลำดับตามประเภทเอกสารและวันที่ พร้อมข้อมูลสรุป ใช้งานง่าย
 • Go paperless ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร เพิ่มประโยชน์ใช้สอยพื้นที่สร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
 • Go paperless ลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ที่เกิดจากกระบวนการและกรรมวิธีการใช้กระดาษ ได้แก่ค่ากระดาษ การพิมพ์ทำสำเนาฯลฯ
 • เพิ่มความปลอดภัยข้อมูลเอกสาร ด้วยระบบการสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารการบันทึกประวัติการใช้งานทุกขั้นตอน
 • หมดปัญหาเอกสารสูญหาย ซีดจาง ลดความเสี่ยงของโรงพยาบาลและเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และ JCI

where does Atiz DMS fit in your system?

Atiz DMS

Backward Document Import

นำเข้าเอกสารเก่าจากบริษัทรับสแกน หรือจากงานสแกนเก่าที่มีอยู่แล้ว

Atiz DMS

Forward Document Import

นำเข้าเอกสารรายวัน จากแผนกต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน

Atiz DMS

Import from Medical Equipment

นำเข้าภาพจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

Atiz DMS

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เช่น SSB, HomC, HOSxP, PROTEUS, Mrecord, BHIS เป็นต้น

ระบบการจัดการข้อมูล
เอกสารของคนไข้

เข้าถึงข้อมูลประวัติคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว

การออกแบบ interface สวยงามที่ทำให้เข้าถึงหน้าประวัติคนไข้สะดวกดุจดัง แฟ้มเอกสารจริง ผู้ใช้สามารถจำแนกประเภทเอกสาร (doc type) และปริมาณ ของเอกสารแต่ละประเภท โดยสังเกตได้จากสี และขนาดของแถบสี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถ navigate ไปยังทุกหน้าเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย ไม่เกิน 2 คลิกเท่านั้น

รองรับเอกสารนำเข้าทุกรูปแบบ

Atiz DMS มาพร้อมด้วยระบบบริหาร จัดการการนำเข้าเอกสารจากหลาย ช่องทางของโรงพยาบาล ทั้งการนำเข้า แฟ้มเก่าปริมาณมากจากบริษัทรับสแกน และการนำเข้าเอกสารใหม่ที่ยังเกิดขึ้น ในรูปแบบกระดาษ

Features

Watermark

แสดงลายน้ำบนหน้าเอกสารและการพิมพ์ แสดงเวลาและชื่อผู้ใช้ในขณะนั้นเพื่อป้องกัน การคัดลอกเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต

Barcode Recognition

นำเอกสารเข้าระบบอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การอ่านบาร์โค้ดในเอกสารเพื่อความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลแบบ manual

 • Works with HIS

  เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ

 • Performance & Stability

  ระบบทํางานได้อย่างรวดเร็วแบบ real time มีเสถียรภาพสูง รองรับการ สํารองข้อมูลที่พร้อมทํางานทดแทนทันทีเพื่อให้การดําเนินงานของโรงพยาบาล ต่อเนื่อง ระบบง่ายต่อการขยายพื้นที่เก็บข้อมูล และลดต้นทุนการบํารุงรักษาระบบ

 • Image Import

  รองรับการนำเข้าเอกสารจากหลายช่องทางทั้งการนำเข้าเอกสารปริมาณมากจากบริษัทรับสแกน การนำเอกสารเข้ารายวัน รวมถึงการนำภาพเข้าจาก อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมรายงานสรุปการนำเข้าเอกสารเพื่อตรวจสอบ

 • Multi-Platform

  ระบบสามารถใช้งานได้หลาย Platform ทั้ง PC, Apple, iPad และ Tablet

 • Summary Image View

  มีการสรุปข้อมูลและเรียงลำดับภาพทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

 • Authorization

  สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้หลายระดับ เช่น ตามกลุ่มผู้ใช้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีการกำหนดเวลาการเข้าถึงแฟ้มประวัติทำให้ข้อมูล มีความปลอดภัยสูง

 • Fully audited record

  มีบันทึกประวัติการเข้าดูเอกสาร และการแก้ไขเอกสารทุกขั้นตอน

 • Image Types and PDF Support

  รองรับการนำเข้าไฟล์ภาพหลากหลายชนิดทั้ง JPEG, TIFF, PNG และ PDF เป็นต้น

 • Share to Cloud

  สามารถส่งออกประวัติการรักษา ไปให้ผู้ป่วยเมื่อมีการร้องขอผ่านระบบ Atiz Cloud โดยไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารผู้ป่วยสามารถเข้าถึงประวัติการรักษา ได้ทุกที่ทุกเวลา

 • Search and Borrow

  ระบบค้นหาและยืมแฟ้มประวัติผู้ป่วย อัตโนมัติ

 • Medical Record Management

  ระบบจัดการแฟ้มประวัติแบบสมบูรณ์เพื่องานเวชระเบียน เช่น ลบหน้าเอกสาร การรวมแฟ้ม (merge) การล้มแฟ้ม ย้ายประเภทเอกสาร เป็นต้น

 • Feedback and Notification

  มีระบบตรวจทานย้อนกลับจากผู้ใช้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอกสารเพื่อให้ได้เอกสารที่มีความถูกต้องสูงสุด

Specifications

Minimum requirements for 10 million pages (~ 200,000 patients), and 250 concurrent users project size

Server
 • 2 Web Servers (Primary and Backup): CPU Xeon, RAM 8GB, Hard disk 120 GB SSD (+1 Load Balance Server (optional) up to 500 concurrent users)

 • 2 NoSQL Database Servers (Primary and Backup): 500 GB SSD

Storage
 • Primary Storage 50 TB

 • Secondary Storage (Duplicate) 50 TB

Network
 • LAN Speed 10/100 Mbps

 • WiFi AC 5GHz

เบอร์โทรติดต่อ

โทร :
อีเมล :

บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด

729/26-/27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Copyright © 2006 - 2017 Atiz Innovation Co., Ltd. All rights reserved.