สอบถาม โทร 02-683-6600, 083-276-9900, [email protected]

Atiz EMR Software for Hospitals

ระบบแฟ้มเวชระเบียนดิจิทัล

ขจัดขั้นตอนเดินแฟ้มเอกสาร ร่นระยะเวลาการคอยเข้าพบแพทย์ของคนไข้

แพทย์สามารถตรวจคนไข้ได้รวดเร็วขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงานของแพทย์และโรงพยาบาล

Atiz EMR

เรื่องราวและที่มา

บริษัท Atiz Innovation (เอทิซ อินโนเวชั่น) - เป็นบริษัทนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย เราออกแบบ พัฒนาและสรรค์สร้างสินค้าเทคโนโลยี จากไอเดียจนเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายใช้กันทั่วโลก ทั้งหมดมาจากฝีมือคนไทย (วิศวกร โปรแกรมเมอร์ และนักออกแบบ) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นของบริษัท ได้แก่ เครื่องสแกนหนังสือและเอกสารต่างๆ ซึ่งเอทิซ ถือเป็นแบรนด์ผู้นำของโลก (world's leading brand) ในธุรกิจนี้ สินค้าของเอทิซที่ใช้กันแพร่หลายกว่า 40 ประเทศ และใช้กันในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งในประเทศไทยได้แก่ บุ๊คไดรฟ์ (BookDrive) หรือเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ

ช่วงปี 2013 บริษัทได้พัฒนานาฬิกาสุขภาพซึ่ง คว้ารางวัล International CES Innovation Design and Engineering Awards ไปครองตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อต้นปี 2014 ในงาน CES Innovations 2014 ที่สหรัฐฯ และ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ในปีถัดมา และได้มีโอกาสนำเสนอใน โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จากการนำเสนอมีลูกค้าจำนวนมาก ที่เห็นความเข้าใจงานทางการแพทย์ และ ความเชี่ยวชาญในการประมวลผลไฟล์หนังสือ ของทีมงาน จึงอยากให้บริษัทลองพัฒนาระบบจัดการเอกสารสำหรับโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพขึ้น กลางปี 2016 ทางทีมงานได้มีโอกาสพบอาจารย์ สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการกรงพยาบาลจักษุ รัตนิน (โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทย) พบว่าทางโรงพยาบาลก็มีความความต้องการเปลี่ยนระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยจาก แฟ้มกระดาษ มาเป็น ดิจิตอล แต่พบว่า ซอฟแวร์ในท้องตลาด ยังไม่ตอบโจทย์ในการดูเอกสาร เนื่องจาก การดูแฟ้มเอกสาร ใช้งานยาก โหลดช้า และการแบ่งประเภทเอกสารต่างๆ ไม่่ให้ความรู้สึกเหมือนแฟ้มจริงๆซึ่งใช้งานได้สะดวกกว่า ทางบริษัทเอทิซจึงได้นำเสนอความความคิดในการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารเต็มรูปแบบสำหรับงานทางการแพทย์ และได้เริ่มพัฒนาระบบการดูแฟ้มที่มีประสิทธิภาพนี้ขึ้น

นอกเหนือจากการงานเอกสารทางการแพทย์แล้ว ระบบนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับ งานเอกสารเพื่อการอนุรักษ์ และการจัดเก็บเอกสารทั่วไป โดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อสะดวกในการค้นหา และอ่าน ได้อย่างรวดเร็ว ได้ในทุกสถานที่ สามารถเขียนเอกสารจากลายมือ และสร้างฟอร์มเอกสาร( eForm ) มีระบบจัดการนำเข้า และ ส่งออกเอกสาร รวมทั้งมีระบบการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อให้การเข้าถึงเอกสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Atiz EMR
Atiz EMR
Atiz EMR

สิ่งที่เราช่วยคุณได้

นำเอกสารเข้าระบบอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การอ่านบาร์โค้ดในเอกสารเพื่อความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลแบบ manual

Atiz EMR
Atiz EMR
Atiz EMR

ตารางเปรียบเทียบ Atiz EMR กับ Software อื่น

Atiz EMR

 • จัดเก็บประวัติผู้ป่วยได้ทุกหน้าเหมือนแฟ้มจริง
 • เข้าถึงแฟ้มเอกสารได้รวดเร็ว < 5 วินาที ต่อทั้งแฟ้ม
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การ ค้นหา ยืมคืน แฟ้มประวัติได้
 • Multi-Platform ใช้ได้จริงทั้ง PC iPad Tablet Mobile
 • มีการจัดเก็บประวัติการแก้ไขเอกสาร
 • สร้างฟอร์มเอกสาร และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ได้
 • สนับสนุนเขียนเอกสารโดยใช้ปากกาบน iPad ได้
 • แสดงลายน้ำบนเอกสาร ป้องกันการ copy สามารถกำหนดขนาดและตำแหน่งได้
 • เชื่อมต่อกับ HIS ได้ทุกระบบ ผ่านฐานข้อมูลโดยตรง
 • สามารถสร้าง Workflow ทราบได้ว่าผู้ป่วยอยู่ที่จุดบริการไหนของ รพ. รอนานแค่ไหน
 • สร้างกราฟเพื่อติดตามค่าผลแล็ป ที่สนใจได้

ซอฟท์แวร์อื่นในตลาด

 • แยกเก็บเป็น folder ดูทีละแผ่น
 • โหลดด้านเอกสารช้า ไม่เห็นภาพรวม
 • ไม่มี
 • ส่วนใหญ่ทำงานด้วย PC
 • นำเข้าเป็นเอกสารใหม่
 • มี เป็น eform
 • มีในบางระบบ
 • มีบางซอฟแวร์แต่ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้
   
 • ต้องใช้ API ในการเชื่อมต่อ กับ HIS มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ไม่มี
   
 • ไม่มี

Atiz EMR Software for Hospitals

ระบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับโรงพยาบาล

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยและจัดการเอกสารและภาพทางการแพทย์ Atiz Document Management System (Atiz EMR) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมภาพเอกสารทางการแพทย์ ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น เอกสารเวชระเบียน เอกสารบันทึกการตรวจรักษาผลจากห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ ภาพจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใบยินยอม รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เข้าไว้ด้วยกันแบบรวมศูนย์ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วอย่าง real time

สรุปประโยชน์จากการใช้งาน Atiz EMR

 • ขจัดขั้นตอนที่เสียไปจากการเดินแฟ้มเอกสาร ร่นระยะเวลาการคอยเข้าพบแพทย์ไป 60%
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
 • เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลในเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • เอกสารจัดเป็นหมวดหมู่ตามที่โรงพยาบาลออกแบบ โดยเรียงลำดับตามประเภทเอกสารและวันที่ พร้อมข้อมูลสรุป ใช้งานง่าย
 • Go paperless ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร เพิ่มประโยชน์ใช้สอยพื้นที่สร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
 • Go paperless ลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ที่เกิดจากกระบวนการและกรรมวิธีการใช้กระดาษ ได้แก่ค่ากระดาษ การพิมพ์ทำสำเนาฯลฯ
 • เพิ่มความปลอดภัยข้อมูลเอกสาร ด้วยระบบการสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารการบันทึกประวัติการใช้งานทุกขั้นตอน
 • หมดปัญหาเอกสารสูญหาย ซีดจาง ลดความเสี่ยงของโรงพยาบาลและเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และ JCI

Features

 • Watermark

  แสดงลายน้ำบนหน้าเอกสารและการพิมพ์ แสดงเวลาและชื่อผู้ใช้ในขณะนั้นเพื่อป้องกัน การคัดลอกเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • Barcode Recognition

  นำเอกสารเข้าระบบอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การอ่านบาร์โค้ดในเอกสารเพื่อความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลแบบ manual

 • Works with HIS

  เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ

 • Performance & Stability

  ระบบทํางานได้อย่างรวดเร็วแบบ real time มีเสถียรภาพสูง รองรับการ สํารองข้อมูลที่พร้อมทํางานทดแทนทันทีเพื่อให้การดําเนินงานของโรงพยาบาล ต่อเนื่อง ระบบง่ายต่อการขยายพื้นที่เก็บข้อมูล และลดต้นทุนการบํารุงรักษาระบบ

 • Image Import

  รองรับการนำเข้าเอกสารจากหลายช่องทางทั้งการนำเข้าเอกสารปริมาณมากจากบริษัทรับสแกน การนำเอกสารเข้ารายวัน รวมถึงการนำภาพเข้าจาก อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมรายงานสรุปการนำเข้าเอกสารเพื่อตรวจสอบ

 • Multi-Platform

  ระบบสามารถใช้งานได้หลาย Platform ทั้ง PC, Apple, iPad และ Tablet

 • Summary Image View

  มีการสรุปข้อมูลและเรียงลำดับภาพทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

 • Authorization

  สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้หลายระดับ เช่น ตามกลุ่มผู้ใช้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีการกำหนดเวลาการเข้าถึงแฟ้มประวัติทำให้ข้อมูล มีความปลอดภัยสูง

 • Fully audited record

  มีบันทึกประวัติการเข้าดูเอกสาร และการแก้ไขเอกสารทุกขั้นตอน

 • Image Types and PDF Support

  รองรับการนำเข้าไฟล์ภาพหลากหลายชนิดทั้ง JPEG, TIFF, PNG และ PDF เป็นต้น

 • Share to Cloud

  สามารถส่งออกประวัติการรักษา ไปให้ผู้ป่วยเมื่อมีการร้องขอผ่านระบบ Atiz Cloud โดยไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารผู้ป่วยสามารถเข้าถึงประวัติการรักษา ได้ทุกที่ทุกเวลา

 • Search and Borrow

  ระบบค้นหาและยืมแฟ้มประวัติผู้ป่วย อัตโนมัติ

 • Medical Record Management

  ระบบจัดการแฟ้มประวัติแบบสมบูรณ์เพื่องานเวชระเบียน เช่น ลบหน้าเอกสาร การรวมแฟ้ม (merge) การล้มแฟ้ม ย้ายประเภทเอกสาร เป็นต้น

 • Feedback and Notification

  มีระบบตรวจทานย้อนกลับจากผู้ใช้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอกสารเพื่อให้ได้เอกสารที่มีความถูกต้องสูงสุด

 • Patient Management Control

  การลงเวลาผู้ป่วย ณ service point (แผนกต่างๆ), การค้นหาผู้ป่วยที่มารับการรักษาในวันนัด, แสดงจำนวนผู้ป่วยที่มีนัดพบแพทย์อยู่ และ ผู้ป่วยคงค้าง

 • Medical Record Comparasion

  เปรียบเทียบเอกสารทางการแพทย์

 • Allergies

  ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีประวัติแพ้ยา

 • Prescription

  ระบบกรอกข้อมูลใบสั่งยา และ แจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งไปยังห้องยา

 • Lab Statistics

  ระบบกรอกข้อมูลผลแล็ป และ แสดงสถิติการตรวจรักษา

 • Multi View

  แสดงเอกสารใน view แบบต่างๆเพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน Full page, Thumb View, List View

 • Import Summary and Report

  ระบบสรุปข้อมูลการนำเข้าแฟ้ม

Specifications

Minimum requirements for 10 million pages (~ 200,000 patients), and 250 concurrent users project size

Server
 • 2 Web Servers (Primary and Backup): CPU Xeon, RAM 8GB, Hard disk 120 GB SSD (+1 Load Balance Server (optional) up to 500 concurrent users)

 • 2 NoSQL Database Servers (Primary and Backup): 500 GB SSD

Storage
 • Primary Storage 50 TB

 • Secondary Storage (Duplicate) 50 TB

Network
 • LAN Speed 10/100 Mbps

 • WiFi AC 5GHz

ตัวอย่างโรงพยาบาลที่ใช้งาน

Atiz EMR

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

Atiz EMR

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยและจัดการเอกสารและภาพทางการแพทย์ Atiz Electronic Medical Record (Atiz EMR) เป็นระบบที่ใช้รวบรวมภาพเอกสารทางการแพทย์ ทั้งหมดของโรงพยาบาล

สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Email : [email protected]

Direct call : 02 683 6600

Mobile : 083 276 9900

ติดต่อเรา

คุยกับฝ่ายขายของเรา

นางสาวธมลวรรณ

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 083 276 9900

Copyright © 2006 - 2017 Atiz Innovation Co., Ltd. All rights reserved.